Tarihçe

2020 yılında kurulan YABAM bugüne kadar yaban hayatı özelinde birçok araştırma projesi yürütmüş ve/veya yürütmeye devam etmektedir.

Konu özelindeki kamu kurumları, akademik birimler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yakın mesaide bulunarak, çözüm ortağı rolleri oynamaktayız.

Buna güzel bir örnek olarak, ulusal ölçekli bir STK olan NATURA Doğa ve Kültür Koruma Derneği ile geliştirdiğimiz bir iş birliği protokolü kapsamında, bu STK’nın sahadaki araştırma faaliyetlerine bilimsel destek ve yönlendirme katkısı sunmaktayız. Yine, Doğa Koruma Merkezi Vakfı (DKM), Doğa Araştırmaları Derneği (DAD) gibi ulusal ölçekli STK’lar ile de ortak proje fikirleri geliştirmekteyiz.

Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü (TVKGM) gibi doğrudan yaban hayatının yönetiminden sorumlu kamu kurum-kuruluşları ile orman yarasaları, mağara ekolojisi, tür ve habitat koruma yönetim planları özelinde iş birliği protokollerimiz veyahut bilimsel araştırma projelerimiz devam etmektedir.

Yakın zamanda YABAM koordinasyonunda yarasalar özelinde DKMPGM ile ulusal halkalama programını başlatacağız. Bu kuruma bağlı Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Uludağ Milli Parkı, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda ve OGM’ne bağlı Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilindeki farklı orman ekosistemlerinde kurulduğumuz günden bu yana düzenli olarak yaban hayatı gözlemlerini devam ettirmekteyiz.

DKMPGM’nün Çankırı Şube Müdürlüğü ile yürüttüğümüz bir başka iş birliği protokolü kapsamında ise Çankırı ilinde yayılış gösteren bitki, amfibi, sürüngen, kuş, memeli gibi canlı gruplarına ait anahtar yaban hayatı türlerine yönelik izleme programını yaklaşık 2 yıldır düzenli olarak devam ettirmekteyiz.

Çankırı özelinde yerel ölçekli bir başka iş birliğini ise YABAM ve Kızılırmak Kaymakamlığı arasında hazırlanan protokol kapsamında; Kızılırmak İlçesi sınırlarında yer alan alanlarda, sivrisinekle biyolojik mücadele, diğer bitki zararlısı türlerin tespit edilmesi ve baskılanması hususunda yarasa yuvalarının kullanılmasına ilişkin esasların belirlenmesi alanında gerçekleştirmekteyiz.

Türkiye genelinde farklı yerel yönetimlerle geliştirdiğimiz çözüm ortaklıklarından ön plana çıkan birkaçından bahsetmemiz gerekirse; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ORMANYA Doğal Yaşam Parkı içerisinde kurulduğumuz günden bu yana düzenli devam ettirdiğimiz yarasa kutuları izleme çalışmaları ile yakın zamanda başladığımız Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çeşitli park ve bahçelerde yürüttüğümüz yarasa izleme çalışmalarını örnek verebiliriz.

Akademik alanlarda ise TED Üniversitesi Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun dış paydaşı olarak, ilgili çalışma grubuna yaban hayatı özelinde destek vermekteyiz.

Özel sektöre yönelik olaraksa yenilenebilir enerji kaynakları, madencilik, ulaşım ve altyapı, kentleşme, endüstri, tarım ve hayvancılık yatırımlarının yaban hayatı özelinde etkilerinin tespiti, etki azaltma/önleme gibi telafi edici tedbirlerin geliştirilmesi hususunda Merkezimiz bünyesinde danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Bu kapsamda Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) gibi mesleki kuruluşlarla iş birliği halinde, bilimsel yönlendirme destekleri geliştirmekteyiz.

Uluslararası ölçekte ise YABAM’ın uzmanları olarak, Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin Tür Koruma Komisyonu’na bağlı Uzman Grubu (IUCN-SSC, SG) içerisinde yer almakta olup, Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na bağlı UNEP/EUROBATS sekretaryası ile sıkı işbirliğine sahibiz.