Misyon & Vizyon

MİSYON:

YABAM’ın misyonu yaban hayatı alanında araştırmalar yaparak, güncel, objektif ve doğru bilginin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamak için faaliyet göstermektir.

 

VİZYON:

YABAM, yaban hayatı konusunda ilgili kamu kurum-kuruluşları, STK’lar, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve akademik birimlerle iş birliği halinde çalışarak, medya temsilcileri, vatandaşlar ve tüm kamuoyunun objektif bilgilere ulaşmasını sağlamak için araştırma çalışmaları, online ve yüz yüze konferanslar/sempozyumlar, sertifika programları ve projeler yürütmeye devam edecektir.

YABAN HAYATI İLE İLGİLİ WEB SAYFALARI ve BAZI ÇALIŞMA ORTAKLARIMIZ:

https://www.iucn.org/commissions/ssc-groups

https://www.eurobats.org/

https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP

https://www.ogm.gov.tr/tr

https://tvk.csb.gov.tr/

https://naturader.wordpress.com/

https://dkm.org.tr/

https://www.dogaarastirmalari.org.tr/tr/index.php

https://www.ormanya.com/

https://www.tureb.com.tr/