Faaliyetlerimiz

YABAM olarak ilgili bakanlıklar ile protokoller yaparak;

Çankırı ilinin biyolojik çeşitliğinin tespiti projesi yürütülmektedir.

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile 10 farklı orman sahasında yarasa yuvaları yerleştirilerek

orman içindeki böceklerle mücadelede yarasaların aktif olarak kullanıması sağlanmaktadır.

Sakarya Mısır araştırma Enstitüsü ile yarasaların mısır tarlasındaki zararlı bir böcek türü olan mısır kocan kurdu ile mücadelede yarasaların kullanılması çalışması başlatılmıştır.

YABAM bünyesinde Avcılık ve Yaban Hayatı Programı öğrencilerinin zorunlu Staj dersi uygulaması gerçekleştirilmektedir.

ÇAKÜ, Biyolojik Mücadelede Yarasaları Sahaya Sürecek

 

https://sks.karatekin.edu.tr/tr/caku-biyolojik-mucadelede-yarasalari-sahaya-surecek-28454-haberi-icerigi.karatekin